Evenementer

Luc-Roeder-024.jpg
DEGUSTATIOUNEN 2020
 
26.07.2020: Wäiprouf am Wéngert zu Rouspert an der Hoelt (15.00-19.00)

09.08.2020: Informatiounen iwwert de biologesche Wäibau an d'Dëchemaueren an der Hoelt (15.00-19.00)

21.08.2020: Wäiprouf am Wéngert zu Rouspert an der Hoelt (17.00-20.00)

Bestellen dierf dir awer och iwwert Email. luc.roeder@biowenzer.lu

Geliwwert gët ouni direkte Kontakt bei iech virun Dier soubal Wäiner ferdeg sinn.

Orchidee Mee.2019.jpg

Och am Wéngert ass Knabenkraut präsent.

Mauer aal Terrassen 2018.jpg

Dëchemaueren suergen fir e speziellt Mikroklima, a loossen Drauwen méi séier zeideg ginn. Drëchemaueren sinn awer och Liewensraum fir vill Déieren a mediteran Planzen.

2019 si Maueren renovéiert a nei gebaut ginn. Ma och 2020 gët monter virun geschafft.